Hledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
2
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
3
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
Prodej - Chovné kuřice
4
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
ZŠ Kly - "DĚKUJEME" aneb INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM OČIMA DĚTÍ
ZŠ J. A. Komenského Kly - poděkování
5
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
KOMINICTVÍ MENŠÍK
Veřejná knihovna
6
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
"TUHAŇSKÉ GRUNTOVÁNÍ" - SOBOTA 6.4.2024 OD 9:00 HODIN
7
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
OČKOVÁNÍ PSŮ
8
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
9
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
10
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
11
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
12
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
Upozornění pro občany - tularémie
13
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
14
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
15
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
Informace PID
16
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Samoodečty stavů vodoměrů
Upozornění pro občany
Informační zpravodaj PID č. 04/2024
17
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
18
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
19
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
20
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
21
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
22
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
23
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
24
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
25
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny 25.4.2024 od 7:30 do 16:30
26
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
27
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Posezení a povídání s přáteli tentokrát jen tak U DORTÍKU S KÁVOU
28
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Jarní svod
29
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Prodej - Nosné kuřice
30
ČARODĚJNICKÁ STEZKA
ČARODĚJNICKÁ STEZKA - KAPACITA AKCE JE NAPLNĚNA !!!
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
1
14. ROČNÍK PRVOMÁJOVÉHO PRŮVODU
2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > Myslivecké sdružení Kly - Tuhaň > Zápis z výroční schůze Mysliveckého sdružení Kly-Tuhaň

Zápis z výroční schůze Mysliveckého sdružení Kly-Tuhaň 2009

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

konané dne 7. 3. 2009

Program:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Zpráva o činnosti MS za rok 2008
 3. Zpráva revizní komise
 4. Zpráva finančního hospodáře
 5. Plán práce na rok 2009
 6. Provozní řád
 7. Stanovy sdružení
 8. Diskuze
 9. Usnesení

1) Zahájení

Předseda MS J.Andraščík zahájil výroční členskou schůzi a  přivítal hosta – Marcelu Čechovou, starostku obce Tuhaň.

2) Zpráva o činnosti MS

Předseda MS přednesl zprávu o činnosti MS, která je přílohou tohoto zápisu a dále o výsledcích lovu zvěře za uplynulé období. VČS zprávu schválila.

3) Zpráva revizní komise

Předseda revizní komise M. Bím přednesl zprávu revizní komise, která je přílohou tohoto zápisu. VČS zprávu schválila.

4) Zpráva finančního hospodáře za rok 2008.

Finanční hospodář S.Čech nejml. přednesl zprávu o finančním hospodaření v r. 2008. VČS zprávu schválila.

5) Plán práce na rok 2009-2010

VČS schválila plán práce MS na myslivecký rok 2009-2010, předložený předsedou MS. Plán práce je v příloze tohoto zápisu.

6) Provozní řád

VČS jednomyslně schválila provozní řád na rok 2009. Schválený provozní řád je v příloze tohoto zápisu.

7) Stanovy sdružení  

Jednatel sdružení dr. S. Čech ml. seznámil členy MS s navrženými úpravami stanov. VČS nové znění stanov jednomyslně schválila.  Schválené znění Stanov je v příloze tohoto zápisu.

8) Diskuze

 • starostka obce Tuhaň poděkovala MS za aktivní činnost a spolupráci s obcí. Informovala, že v návrhu rozpočtu obce je opět dotace MS. Zároveň obec uvítá pomoc členů MS při realizaci programu „Obnova zeleně“, pokud na něj obec získá dotaci.
 • žádosti o přijetí za člena MS od P. Dymáčka a L. Kettnera. VČS souhlasí se stanovením roční zkušební lhůty pro p. Dymáčka, nesouhlasí s přijetím L. Kettnera
 • VČS bere na vědomí informaci ochránců přírody o ochraně žab podél silnice
 • J. Andraščík informoval, že MS obdrželo sponzorský dar 200 litrů nafty (p. Šícha)
 • J.Andraščík navrhl zakoupit 50 ks kachen – VČS nákup schvaluje.
 • V. Svoboda – společná brigáda se uskuteční 15.3.2009 od 8.00 hod.
 • J. Podlipský přednesl návrh vstupovat do chaty pouze v přezůvkách.
 • M. Bím informoval o zisku z letošního plesu ve výši 21 tis. Kč.
 • hospodář V. Flíček – obhospodaření mysliveckých políček:
 • na Podlesku – zorat a nasít – R. Obrajtr
 • u Eifelky – R. Obrajtr
 • u chaty – nasít řepu – V.Flíček
 • u Bejkovky – zorat – V. Flíček
 • na Královce – zorat, nasít slunečnici – J. Novák
 • u pískovny (pronajato od K. Bubeníčka ve Klích) – zorat – J. Andraščík
 • VČS schvaluje pro tento účel nákup 100kg NPK a 1,5 kg řepy

7) Usnesení

Výroční členská schůze schválila usnesení předložené S. Čechem nejml., které je v příloze tohoto zápisu.

zapsal: RNDr. Svatopluk Čech, jednatel MS

schválil: J. Andraščík, předseda MS
USNESENÍ  VČS  MS  Kly-Tuhaň

konané dne 7. 3. 2009

Výroční členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti MS za dobu od poslední VČS a o výsledcích lovu za uplynulé období přednesenou předsedou MS J.Andraščíkem
 2. Zprávu revizní komise MS přednesenou předsedou RK M. Bímem.
 3. Zprávu finančního hospodáře za hospodářský rok 2008 přednesenou finančním hospodářem S. Čechem ml.
 4. Provozní řád MS na příští období, tj. do příští VČS
 5.  Plán práce MS na období mysliveckého roku 2008-2009
 6.  Upravené znění Stanov MS

Uvedené písemné dokumenty jsou přílohou zápisu o konání výroční členské schůze.

Zapsal: Svatopluk Čech nejml.