Hledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Prodej - Nosné kuřice
Cvičení HZS podniku Spolana s.r.o.
Výstraha před nebezpečím vzniku požárů
30
ČARODĚJNICKÁ STEZKA
ČARODĚJNICKÁ STEZKA - KAPACITA AKCE JE NAPLNĚNA !!!
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Výstraha před nebezpečím vzniku požárů
1
14. ROČNÍK PRVOMÁJOVÉHO PRŮVODU
Výstraha před nebezpečím vzniku požárů
2 3 4
CYKLOVÝLET
5
6 7
KVĚTINÁŘI & ZAHRADNÍCI rodina Malých z Tuhaně a Obříství
8 9 10 11
ŠVANDA CUP 2024
12
13
Informace od společnosti Spolana, s.r.o.
14
ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
Informace od společnosti Spolana, s.r.o.
Oznámení Pošty Kly - 14.5.2024
15
Informace od společnosti Spolana, s.r.o.
16 17 18
Humanitární sbírka - Diakonie
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr elektroodpadu
19
20
Informační zpravodaj PID č. 05/2024
21
Nová terénní pečovatelská služba společnosti Wingmed s.r.o. se sídlem na Mělníku
22
Místní povolenky ke sportovnímu rybolovu pro rok 2024
23
Kominictví - revize kotlů na tuhá paliva
24 25
SOUSEDSKÉ MÁJOVÉ POSEZENÍ
26
27 28
Prodej - Nosné kuřice
29 30
Prodej - chovné kuřice a rozkrmené krůty
31 1
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
2
DEN DĚTÍ
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Mimořádné informace, krizové řízení > Instrukce - Záplavy a povodně

Instrukce - Záplavy a povodně

Zásady chování při vzniku povodně

Občané by měli průběžně sledovat vývoj situace. Informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získají:

 • ze sdělovacích prostředků (rozhlas, televize)
 • od orgánů obce a městské policie tel. 156, +420 315 622 322
 • z internetových stránek Povodí Labe www.pla.cz , Povodí Vltavy www.pvl.cz
 • z internetových stránek ČHMU www.chmu.cz (varovné zprávy a předpovědi)

Pokud se vaše obydlí, sídlo firmy nebo organizace nachází v záplavové oblasti, doporučujeme následující opatření:

PŘED POVODNÍ

 • vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
 • připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
 • připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
 • vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití
 • připravte se na evakuaci zvířat
 • upevněte věci, které by mohla odnést voda
 • připravte si evakuační zavazadlo

PŘI POVODNI

 • opusťte ohrožený prostor
 • v případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu, domu, firmy apod.
 • je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude
 • zaplaveno vodou

PO POVODNI

 • nechte si zkontrolovat stav obydlí:
 • statickou narušenost
 • obyvatelnost bytu, domu
 • rozvody energií (plynu, elektrické energie)
 • stav kanalizace a rozvodů vody
 • podle pokynů hygienika:
 • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou
 • zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní
 • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat
 • informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte:
 • finanční pomoc
 • pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky a pod.
 • potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod
 • další potřebné prostředky
 • při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:
 • vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody
 • chemické ošetření vody ve studni
 • laboratorní prověření kvality vody
 • kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod :
 • ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami
 • vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty,
 • svědectví)
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny
 • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření

Přehled stupňů povodňové aktivity:

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI  (I. SPA)

 • při tomto stupni jsou orgány samosprávy informovány cestou OPIS HZS, územní odbor Mělník nebo přímo od správy povodí

II.  Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (II. SPA)

 • je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření dle  „Povodňového plánu města“

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ  (III. SPA)

 • rozhodne se o realizaci plánovaných opatření ke snížení ohrožení životů a majetku jako jsou  například :
  • odstranění nebo řádné zajištění snadno odplavitelného materiálu
  • odvedení domácích a hospodářských zvířat do bezpečí
  • uzavření hlavního přívod plynu a elektřiny
  • přemístění majetku do prostor, které nejsou ohroženy atd.

Zásady chování při zátopové vlně

Tato situace může vzniknout v důsledku narušení nebo rozrušení vodních přehrad na řece Vltavě. Informace o důsledcích zatopení, času příchodu zátopové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikaci k evakuaci a místa soustředění obyvatel získáte u obecního úřadu. O ohrožení zátopovou vlnou budete informováni pomocí sirén, sdělovacích prostředků nebo orgány obce.

Pokyny pro činnost obyvatelstva:

 • opusťte včas ohrožený prostor
 • dodržte zásady pro evakuaci
 • důsledně dbejte pokynů orgánů obce, složek IZS

Povodňová komise obce Tuhaň:

Obecní úřad Tuhaň:

+420 315 685 074

Marcela Čechová

+420 724 179 513

Tomáš Obrajtr

+420 604 705 542

zástupce pro Větrušice:

 

Václav Vondráček

+420 775 653 664

zástupce pro Červená Píska:

 

Obrajtr Tomáš

+420 604 705 542

Jak Vám může pomoci povodňová komise?

Členové JSDH nejednou prováděli pomoc občanům při stěhování nábytku, poskytovali pomoc při výstavbě provizorních protipovodňových hrází, odčerpávali vodu ze sklepů  a studní apod.

Pokud budete v budoucnosti potřebovat pomoci ve výše uvedených oblastech v případě před, při a po povodni, obraťte se na Povodňovou komisi obce Tuhaň.