Hledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Upozornění pro občany - změna jízdních řádů na linkách 471 a 472 od 30.10.2023
31 1 2
Světýlková stezka
3 4 5
SETKÁNÍ SENIORŮ
6 7 8 9
MUDr. Sehnalová - změna ordinace listopad 2023
Informace od společnosti Spolana, s.r.o.
10
MUDr. Sehnalová - změna ordinace listopad 2023
11
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY SOKOLA NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH
SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
11.11.2023 nás čeká nabitý den
12
13
VAROVÁNÍ PŘED PODVODNÝMI SMS
14 15 16
Nákupní zájezd do Polska
17 18
Sdružení kominíků a topenářů
19
Posezení a povídání s přáteli na téma "PŘIVÍTEJME ADVENT"
20 21 22
Informační zpravodaj PID č. 11/2023
23
Výstraha ČHMÚ - 23.11.2023 - 24.11.2023 - Silný vítr
24
Výstraha ČHMÚ - 23.11.2023 - 24.11.2023 - Silný vítr
25
Vánoční zdobení
Vánoční jarmark ZŠ J.A.Komenského Kly
26
27
Oznámení pošty Kly
Výstraha ČHMÚ - 27.11.2023 - 28.11.2023 - Nová sněhová pokrývka, náledí
28
MUDr. Sehnalová - očkování proti covid infekci
Výstraha ČHMÚ - 27.11.2023 - 28.11.2023 - Nová sněhová pokrývka, náledí
29
Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2024
30 1
DOPIS JEŽÍŠKOVI
2
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
DOPIS JEŽÍŠKOVI
3
DOPIS JEŽÍŠKOVI
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Mimořádné informace, krizové řízení > Instrukce - Záplavy a povodně

Instrukce - Záplavy a povodně

Zásady chování při vzniku povodně

Občané by měli průběžně sledovat vývoj situace. Informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získají:

 • ze sdělovacích prostředků (rozhlas, televize)
 • od orgánů obce a městské policie tel. 156, +420 315 622 322
 • z internetových stránek Povodí Labe www.pla.cz , Povodí Vltavy www.pvl.cz
 • z internetových stránek ČHMU www.chmu.cz (varovné zprávy a předpovědi)

Pokud se vaše obydlí, sídlo firmy nebo organizace nachází v záplavové oblasti, doporučujeme následující opatření:

PŘED POVODNÍ

 • vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
 • připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
 • připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
 • vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití
 • připravte se na evakuaci zvířat
 • upevněte věci, které by mohla odnést voda
 • připravte si evakuační zavazadlo

PŘI POVODNI

 • opusťte ohrožený prostor
 • v případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu, domu, firmy apod.
 • je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude
 • zaplaveno vodou

PO POVODNI

 • nechte si zkontrolovat stav obydlí:
 • statickou narušenost
 • obyvatelnost bytu, domu
 • rozvody energií (plynu, elektrické energie)
 • stav kanalizace a rozvodů vody
 • podle pokynů hygienika:
 • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou
 • zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní
 • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat
 • informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte:
 • finanční pomoc
 • pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky a pod.
 • potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod
 • další potřebné prostředky
 • při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:
 • vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody
 • chemické ošetření vody ve studni
 • laboratorní prověření kvality vody
 • kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod :
 • ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami
 • vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty,
 • svědectví)
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny
 • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření

Přehled stupňů povodňové aktivity:

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI  (I. SPA)

 • při tomto stupni jsou orgány samosprávy informovány cestou OPIS HZS, územní odbor Mělník nebo přímo od správy povodí

II.  Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (II. SPA)

 • je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření dle  „Povodňového plánu města“

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ  (III. SPA)

 • rozhodne se o realizaci plánovaných opatření ke snížení ohrožení životů a majetku jako jsou  například :
  • odstranění nebo řádné zajištění snadno odplavitelného materiálu
  • odvedení domácích a hospodářských zvířat do bezpečí
  • uzavření hlavního přívod plynu a elektřiny
  • přemístění majetku do prostor, které nejsou ohroženy atd.

Zásady chování při zátopové vlně

Tato situace může vzniknout v důsledku narušení nebo rozrušení vodních přehrad na řece Vltavě. Informace o důsledcích zatopení, času příchodu zátopové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikaci k evakuaci a místa soustředění obyvatel získáte u obecního úřadu. O ohrožení zátopovou vlnou budete informováni pomocí sirén, sdělovacích prostředků nebo orgány obce.

Pokyny pro činnost obyvatelstva:

 • opusťte včas ohrožený prostor
 • dodržte zásady pro evakuaci
 • důsledně dbejte pokynů orgánů obce, složek IZS

Povodňová komise obce Tuhaň:

Obecní úřad Tuhaň:

+420 315 685 074

Marcela Čechová

+420 724 179 513

Tomáš Obrajtr

+420 604 705 542

zástupce pro Větrušice:

 

Václav Vondráček

+420 775 653 664

zástupce pro Červená Píska:

 

Obrajtr Tomáš

+420 604 705 542

Jak Vám může pomoci povodňová komise?

Členové JSDH nejednou prováděli pomoc občanům při stěhování nábytku, poskytovali pomoc při výstavbě provizorních protipovodňových hrází, odčerpávali vodu ze sklepů  a studní apod.

Pokud budete v budoucnosti potřebovat pomoci ve výše uvedených oblastech v případě před, při a po povodni, obraťte se na Povodňovou komisi obce Tuhaň.