Hledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28
Prodej - Nosné kuřice
29 30
Prodej - chovné kuřice a rozkrmené krůty
Prodej jahod
31 1
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
2
DEN DĚTÍ
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
3
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
4
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
5
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
6
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
7
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
8
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
9
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
10
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
Výsledky voleb do Evropského Parlamentu ve volebním okrsku Tuhaň
11
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
12
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
13
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
ZAHRADNÍ SLAVNOST - ZŠ J.A.KOMENSKÉHO KLY - ŠKOLNÍ DRUŽINA
14
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
15
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
TuhaňRace
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
16
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
17
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
18
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
19
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
20
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
21
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
BĚH POLABÍM 2024
22
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
23
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
24
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
25
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
26
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
27
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
28
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - červen 2024
29
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
30
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Tuhaňský občasník > č. 3/2011

č.3/2011


P O Z V Á N K A  NA   VEŘEJNÉ   ZASEDÁNÍ   OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA,

které se bude konat dne  21. září  2011  v pohostinství „U Boženky“ na Červených Pískách  od   19,00   hodin.

PROGRAM :

1) Zahájení, jmenování zapisovatele, volba  ověřovatelů zápisu a návrhové komise

2) Hospodaření obce Tuhaň za období 1-8/2011

3) 3. Rozpočtové opatření roku 2011

4) Změna územního plánu obce Tuhaň

5) Příprava akcí na období podzim – zima 2011

6)  Různé

7) Diskuze, usnesení, závěr

Obecní zastupitelstvo obce T u h a ň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled hospodaření obce TUHAŇ za období 1- 8/2011

 

 

 

Příjmy obce Tuhaň za období 1- 8/2011 :

 

 

Výdaje obce TUHAŇ za období 1- 8/2011 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název

Rozpočet

Upr.rozpočet

Skutečný příjem

 

Název

Rozpočet

Upr.rozpočet

Skutečné čerpání

Daň ze závislé činnosti

820 000,00

820 000,00

601 325,00

 

Komunikace

85 000,00

85 000,00

11 804,20

Daň z příjmu fyzických osob

180 000,00

180 000,00

235 396,57

 

Bytové hospodářství

15 000,00

44 500,00

64 546,00

Daň z příjmu právnických osob

925 000,00

925 000,00

718 604,86

 

Mateřská škola

255 000,00

271 000,00

211 717,00

Daň z nemovitostí

320 000,00

320 000,00

193 926,00

 

Příspěvek na provoz ZŠ

482 000,00

482 000,00

54 939,00

Daň z přidané hodnoty

1 750 000,00

1 750 000,00

1 344 674,10

 

územní plán obce

50 000,00

50 000,00

18 000,00

Poplatky ze psů

15 000,00

17 000,00

17 602,00

 

Místní lidová knihovna

23 500,00

23 500,00

8 200,00

Dotace ze státního rozpočtu

0,00

0,00

-

 

Sbor pro občanské záležitosti

38 500,00

31 000,00

41 043,20

Dotace z kraje + ze státnch fondů

130 600,00

270 398,00

87 120,00

 

Příspěvek tělovýchov.zařízením

75 000,00

75 000,00

68 808,00

Daň z příjmů PO za obec

43 000,00

69 000,00

68 970,00

 

Veřejné osvětlení

115 000,00

115 000,00

66 447,60

Poplatek za svoz TKO

305 000,00

305 000,00

303 584,00

 

Propagace obce

10 000,00

11 000,00

16 926,00

Pronájem nemovitostí

75 000,00

75 000,00

46 100,00

 

Provoz ČOV + kanalizace

255 000,00

240 000,00

242 031,68

Pronájem - byty

185 000,00

185 000,00

120 400,00

 

Veř.prez.místo + přísp.myslivci

25 000,00

25 000,00

25 000,00

poskyt. Služeb - restaur., obch.

0,00

29 000,00

49 644,00

 

Sbor dobrovolných hasičů

95 000,00

95 000,00

66 896,00

Úroky

20 000,00

20 000,00

8 963,93

 

Péče o vzhled obce a veř.zeleň

85 000,00

114 000,00

237 831,00

dary Spolana, HVM, den dětí apod.

0,00

0,00

8 000,00

 

Volný č.dětí+ soc.péče star.obč.

53 000,00

53 000,00

32 411,00

Správní poplatky

50 000,00

20 000,00

23 920,00

 

Komunální služby

80 000,00

80 000,00

67 792,00

Vrácené půjčky od obyvatelstva

115 000,00

115 000,00

59 686,88

 

Splátka úvěru na kanalizaci

1 067 000,00

1 067 000,00

533 825,69

MŠ - přefakturace nákladů

0,00

25 000,00

27 373,00

 

platba daně z příjmů PO za obec

43 000,00

69 000,00

68 970,00

Příjmy z prodeje

0,00

3 000,00

2 638,00

 

Obnova nár.histor.hodnot

0,00

5 000,00

5 000,00

Poplatky z místní knihovny

1 500,00

1 500,00

1 500,00

 

Správa obce

2 279 500,00

2 217 698,00

1 187 491,94

Popl.za výherní hrací přístroje

15 000,00

15 000,00

8 889,00

 

Svoz TKO

380 000,00

380 000,00

227 198,06

Ost.příjmy- EKOKOM,VO,správa

25 000,00

31 500,00

58 478,00

 

Provoz separovaného dvora

156 000,00

156 000,00

80 962,94

Příjmy bytov.hospod.

0,00

34 000,00

57 567,12

 

Úroky + poplatky bance

15 000,00

15 000,00

7 680,31

Stočné

0,00

500,00

63 672,00

 

Ostatní provozní náklady

0,00

0,00

10 500,00

Odvod z výtěžku z provoz.loterií

15 000,00

25 000,00

24 546,00

 

Místní rozhlas

5 000,00

7 500,00

8 218,00

Dividendy

0,00

1 400,00

1 400,00

 

Ochrana druhů a stanovišť

0,00

190 500,00

2 500,00

CELKEM

4 990 100,00

5 237 298,00

4 133 980,46

 

Volby do Parlamentu ČR

0,00

0,00

-

Financování

697 400,00

665 400,00

-767 240,84

 

Humanitární pomoc - povodně

0,00

0,00

-

CELKEM   PŘÍJMY

5 687 500,00

5 902 698,00

3 366 739,62

 

CELKEM   VÝDAJE

5 687 500,00

5 902 698,00

3 366 739,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

kontejnery na tříděný odpad se staly součástí každé obce a u nás tomu není jinak. Zatímco někteří z nás tam chodí téměř denně, jiní si jich ani nevšimnou a hází všechen domovní odpad do popelnice.

Ptáte se, proč byste měli třídit? Myslím si, že nikomu nemůže být jedno, v jakém prostředí žije. Nechci, aby jednou moje děti musely žít vedle množství odpadů, které my jsme nebyli schopni vytřídit. Vím, že třídění je náročnější na nádoby doma a vynášení, ale výsledek stojí za to. Druhý argument je finanční. Polovinu peněz, kterou dá obec na tříděný odpad, se vrátí obci zpět. Za vyvezení popelové nádoby vám nikdo nic nevrátí.

Záleží jen na vás, jak se rozhodnete, ale normální je odpad třídit.

Pro inspiraci jak třídit zde naleznete stručný návod:

 

Modrý kontejner – papír všeho druhu

ANO: Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy (bez vazby, pouze vnitřky). Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE: Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Zelený a bílý kontejner – skleněné království

ANO: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. V některých městech sem patří také čiré sklo - proto je důležité sledovat značení na nádobách.

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

NE: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Žlutý kontejner – země plastů

ANO: Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE: Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Oranžový kontejner – nedobytné sídlo nápojových kartonů

ANO: Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE: Nepatří sem "měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Hodně elánu a odhodlání třídit odpad přeje za zastupitelstvo

 

Potočiarová Zdeňka

Informace pro občany:

1)    Přerušení dodávky elektřiny Červená Píska – plánované přerušení dodávky elektřiny v obci Červená Píska je oznámeno na den 14.9.2011 v čase mezi 9,00 - 13,00 hod. Dle sdělení Rozvodných závodů se jedná o odstávku z důvodu projetí nadměrného nákladů naší obcí a odstávka nebude delší jak 20 minut.

 

2)    Platby za provoz kanalizace v obci Tuhaň – z důvodu, že firma Vodohospodářský sevis a.s. Ústí nad Labem je v insolvenčním řízení, převzala obec Tuhaň provozování kanalizace a ČOV na 2. pololetí roku 2011. Od příštího roku bude kanalizaci provozovat nový provozovatel a občanům bude sděleno v posledním čísle Tuhaňského občasníku, jak se v příštím roce bude při využívání kanalizace postupovat. Co se týká druhého pololetí roku 2011 vyzývám všechny občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za provozování kanalizace na druhé pololetí a stejně tak i občany, kteří doposud nezaplatili tento poplatek ani na první pololetí, či roky předcházející, aby provedli úhradu na Obecním úřadě Tuhaň do 20.9.2011. Po tomto termínu budeme nuceni řešit situaci odpojením nemovitosti s nezaplaceným poplatkem a znemožnit tak používání systému odkanalizování v obci.                                                                                                                                      V případě, že občané uhradili poplatek za provozování kanalizace za celý rok 2011 jednou platbou, poplatek na druhé pololetí neplatí.

 

3)    Povinná výměna řidičských průkazů – řidičské průkazy vydané od 1.1.2001 do 31.12.2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2012. Řidičské průkazy vydané od 1.1.2003 do 30.4.2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2013.

 

4)    Připravované akce na období podzim – zima 2011:

 

Ø     24.9.2011 od 10,00 hod TJ Sokol Tuhaň pořádá sběr papíru v obci

Ø     25.9.2011 od 9,00 hod SDH Tuhaň pořádá sběr elektrospotřebičů v obci – jedná se o sběr všech elektrospotřebičů, které jsou kompletní ( jsou sice nefunkční, ale mají všechny součásti – není vyndaný motor ) – zástupci organizace provedou svoz velkých elektrospotřebičů od jednotlivých domů, malé elektrospotřebiče typu žehliček, fénů, toustovačů apod. budou sbírány v Tuhani na návsi.

Ø     v měsíci říjnu uspořádáme lampionový průvod po obci Tuhaň

Ø     v měsíci listopadu se uskuteční vítání občánků a setkání s důchodci

Ø     26.11.2011 od 16,00 hod. se v Tuhani na návsi uskuteční rozsvěcení vánočního stromku

Ø     10.12.2011 se od 9,30 do 10,30 v požární zbrojnici uskuteční sbírka ošacení pro Diakonii v Broumově

Ø     11.12.2011 od 14,00 hod se v klubovně Mysliveckého sdružení v Tuhani bude konat Mikulášská nadílka

Ø     v prosinci 2011 se uskuteční také již tradiční vánoční zájezd - trasa tohoto zájezdu a přesný termín bude sdělen dodatečně