Hledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Prodej - Nosné kuřice
Cvičení HZS podniku Spolana s.r.o.
Výstraha před nebezpečím vzniku požárů
30
ČARODĚJNICKÁ STEZKA
ČARODĚJNICKÁ STEZKA - KAPACITA AKCE JE NAPLNĚNA !!!
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Výstraha před nebezpečím vzniku požárů
1
14. ROČNÍK PRVOMÁJOVÉHO PRŮVODU
Výstraha před nebezpečím vzniku požárů
2 3 4
CYKLOVÝLET
5
6 7
KVĚTINÁŘI & ZAHRADNÍCI rodina Malých z Tuhaně a Obříství
8 9 10 11
ŠVANDA CUP 2024
12
13
Informace od společnosti Spolana, s.r.o.
14
ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
Informace od společnosti Spolana, s.r.o.
Oznámení Pošty Kly - 14.5.2024
15
Informace od společnosti Spolana, s.r.o.
16 17 18
Humanitární sbírka - Diakonie
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr elektroodpadu
19
20
Informační zpravodaj PID č. 05/2024
21
Nová terénní pečovatelská služba společnosti Wingmed s.r.o. se sídlem na Mělníku
22
Místní povolenky ke sportovnímu rybolovu pro rok 2024
23
Kominictví - revize kotlů na tuhá paliva
24 25
SOUSEDSKÉ MÁJOVÉ POSEZENÍ
26
27 28
Prodej - Nosné kuřice
29 30
Prodej - chovné kuřice a rozkrmené krůty
31 1
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
2
DEN DĚTÍ
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > Aktuality - Archiv > Informace k projektu žákovské jízdné zdarma

Informace k projektu žákovské jízdné zdarma

 

Základní informace k projektu Žákovské jízdné zdarma

Středočeský kraj připravuje s realizací k 1. září roku 2009 projekt bezplatné přepravy středočeských žáků, studentů a učňů věkové kategorie od 6 do 19 let do školy a zpět. Rada kraje na svém zasedání dne 15. června 2009, usnesení č. 024-24/2009/RK, schválila podmínky a parametry připravovaného projektu – Žákovské jízdné zdarma. 

Připravovaný projekt je určen obyvatelům Středočeského kraje a má sloužit k podpoře návštěvy středočeských škol.

Bezplatná přeprava bude poskytována žákům, studentům a učňům ve věku od 6 do 19 let (tj. do dne předcházejícímu 19. narozeninám) s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje navštěvující základní školu, střední školu nebo učiliště s místem výuky na území Středočeského kraje a splňující další podmínky Středočeského kraje.

Parametry systému jsou následující:

·                   Věk žáka, studenta nebo učně od 6 do 19 let (tj. do dne předcházejícímu 19. narozeninám);

·                   Trvalé bydliště žáka, studenta nebo učně na území Středočeského kraje;

·                   Žák, student nebo učeň navštěvuje základní školu, střední školu nebo učiliště se sídlem nebo místem výuky na území Středočeského kraje. Hlavní město Praha je samostatný kraj. Studenti vyšších a vysokých škol nejsou do bezplatné přepravy zdarma zahrnuti.

·                   Bezplatná přeprava bude poskytována pouze z místa trvalého bydliště do místa školy nebo výuky a zpět. Trvalé bydliště a sídlo školy nebo místo výuky se nesmí nacházet  v jednom územním obvodu města s vlastním systémem městské hromadné dopravy. (Města s vlastním systémem městské hromadné dopravy: Benešov,Vlašim, Beroun, Hořovice, Kladno, Slaný, Kolín, Čáslav, Kutná Hora, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav, Nymburk, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Příbram.)

·                   Nástupní a výstupní zastávka při bezplatné přepravě se musí nacházet na území Středočeského kraje;

·                   Přeprava zdarma bude poskytována po všechny dny v týdnu v průběhu školního roku;

·                   Nárok na bezplatnou přepravu neplatí v době celostátních prázdnin, tj. v měsíci červenci a srpnu, o podzimních, vánočních, pololetních a velikonočních prázdninách;

·                   Přeprava zdarma nebude poskytována na linkách městské autobusové dopravy, ani na příměstských linkách pro jízdy začínající a končící na území města s vlastním systémem městské autobusové dopravy (tedy v oblasti městské hromadné dopravy);

·                   Nárok na bezplatné jízdné bude žák, student nebo učeň v dopravním prostředku prokazovat Středočeským žákovským a studentským průkazem;

·                   Bezplatná přeprava bude poskytována v regionální autobusové dopravě, regionální drážní dopravě, Středočeské integrované dopravě a Pražské integrované dopravě na území Středočeského kraje pro jednotlivé jízdné i předplatné. Bezplatná přeprava nebude poskytována na dálkových linkách a ve vlacích vyšší kvality.

·                   Pro snadnější orientaci budou autobusy zajišťující přepravu zdarma označeny viditelnou cedulkou s logem Středočeského kraje a velkými písmeny ŽJ

·                   Odbavení v dopravním prostředku bude realizováno prostřednictvím jednotlivého jízdného nebo časových kupónů;

·                   Při odbavení žáků a studentů v autobusové dopravě bude vždy vydávána „evidenční jízdenka“. Při jednotlivém odbavení v drážní dopravě bude žákům a studentům vydána „úvěrová jízdenka“.

·                   Středočeský žákovský a studentský průkaz je nepřenosný a platí pouze na trasu, která je v něm zapsána.

·                   Platnost Středočeského žákovské a studentského průkazu je omezena na dobu jednoho školního roku, nebo do dne předcházejícího 19. narozeninám držitele.

Středočeský žákovský a studentský průkaz: 

·                   Středočeský žákovský a studentský průkaz slouží k prokázání nároku na bezplatnou přepravu za předem stanovených podmínek Středočeským krajem;

·                   Středočeský žákovský a studentský průkaz se bude vydávat na distribučních místech vybraných autobusových dopravců po území Středočeského kraje. České dráhy nebudou distribuci Středočeských žákovských a studentských průkazů zajišťovat.

·                   Za vydání Středočeského žákovského a studentského průkazu se vybírá poplatek ve výši 150 Kč;

·                   Středočeský žákovský a studentský průkaz bude vydáván na základě školou potvrzeného formuláře „Potvrzení o studiu – ŽJ zdarma“ a doložení jedné fotografie žáka, studenta nebo učně o velikosti 3,5 x 4,5 cm. Při vydání průkazu se budou ověřovat doložené údaje z občanského průkazu žadatele, nebo zákonného zástupce a rodného listu žáka.

·                   Zahájení distribuce Středočeských žákovských a studentských průkazů se předpokládá od 6. srpna 2009.

·                   Formulář „Potvrzení o studiu – ŽJ zdarma“ bude k dispozici na distribučních místech a zároveň je ke stažení na internetových stránkách Středočeského kraje a dopravců.  

Stávající systém poskytování žákovské a studentského jízdného zůstává zachovaný a bude i nadále poskytován za stávajících podmínek definovaných výměrem Ministerstva financí ČR, který je zveřejněn v Cenovém výměru Ministerstva financí ČR.

Žákovské a studentské čipové karty se nevracejí. Držitelé je mohou využívat dále jako dopravní peněženky k úhradě jízdného, na které se nevztahuje Žákovské jízdné zdarma.

Žákovské jízdné zdarma – odbavení v dopravním prostředku

 

Přehled způsobů odbavení žáků, studentů a učňů (dále jen „Žák“) v autobusech a ve vlacích zařazených do různých systémů dopravy při cestě do školy a zpět.

 

Základní podmínky:

·                   Žák je držitelem platného Středočeského žákovského a studentského průkazu

·                   Cesta je konána z místa trvalého bydliště na území Středočeského kraje do místa školy na území Středočeského kraje

·                   Jízda je konána v označeném dopravním prostředku cedulkou „ŽJ“

·                   Přeprava je uskutečněna v průběhu školního roku, mimo celostátní prázdniny a státem uznané svátky

·                   Jízda je uskutečňována pouze po území Středočeského kraje, tj. nástupní a výstupní zastávka na jízdním dokladu je na území Středočeského kraje

·                   Žák splňuje pro jízdu a odbavení stanovené podmínky Středočeským krajem

 

Žák musí při přepravě zdarma mít u sebe platný jízdní doklad (evidenční jízdenku, úvěrovou jízdenku) a svůj platný Středočeský žákovský a studentský průkaz. Jestliže Žák přepravní kontrole nedoloží platný jízdní doklad spolu se Středočeským žákovským a studentským průkazem je považován za cestujícího bez platné jízdenky se všemi důsledky dle smluvních přepravních podmínek dopravce.

 

Zavedením systému Žákovského jízdného zdarma se neomezuje ani neruší stávající systém žákovského jízdného a studentského jízdného.

 

Pro cestu do školy a zpět je možné kombinovat různé systémy dopravy a různé dopravce.

 

V linkách městské hromadné dopravy se Žákovské jízdné zdarma neposkytuje.

 

 

Přeprava Žáků zdarma v Pražské integrované dopravě

 

·                   V systému Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“) budou Žáci přepravováni zdarma na jednotlivé jízdné i předplatné pouze ve vnějších pásmech 1 až 5 po území Středočeského kraje.

·                   Přeprava zdarma bude poskytována na autobusových linkách a vlakových spojích zařazených do systému Pražské integrované dopravy. Seznam autobusových linek je zveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje.

·                   Na jízdní doklady vystavené v rámci Žákovského jízdného zdarma se vztahují tarifní a přepravní podmínky Pražské integrované dopravy.

 

 

Jednotlivé jízdy

 

o                        Odbavení žáků bude probíhat standardním způsobem jako do 1. září 2009 s jedinou odlišností, že po předložení Středočeského žákovského a studentského průkazu bude zdarma vystavena bezplatná žákovská jízdenka.

o                        V případě, že vystavená bezplatná žákovská jízdenka je přestupní a jsou splněny podmínky PID, bude jízdní doklad uznán v následném dopravním prostředku a Žák si nemusí vyzvedávat další bezplatnou žákovskou jízdenku.

o       Vlastní postup odbavení:

·                            Žák při nástupu do autobusu nahlásí řidiči pásmo (popřípadě zastávku) do kterého jede a předloží Středočeský žákovský a studentský průkaz.

·                           Řidič po kontrole oprávněnosti na bezplatnou přepravu vystaví na odbavovacím zařízení Žákovi bezplatnou žákovskou jízdenku (evidenční jízdenka).

·                            V případě, že vystavená jízdenka je vícepásmová a Žák bude při své cestě přestupovat v časové platnosti jízdenky, prokáže se v následném dopravním prostředku pouze touto bezplatnou žákovskou jízdenkou a předloží Středočeský žákovský a  studentský průkaz.

 

Časové předplatné

 

o       Systém Žákovského jízdného zdarma umožňuje pravidelně dojíždějícím žákům vyžívat časové předplatné, tak jako doposud.

o       Odbavení žáků bude probíhat standardním způsobem jako do 1. září 2009.

o       Předplatný časový jízdní doklad PID v papírové podobě si budou moci Žáci vyzvednout zdarma v pokladnách Českých drah po předložení Středočeského žákovského a studentského průkazu. Předprodejní místa Dopravního podniku hlavního města Prahy bezplatné předplatné pro Žákovské jízdné zdarma nevystavují.

o       Vlastní postup odbavení:

·                          Žák se dostaví do pokladny Českých drah, kde pokladní předloží Středočeský žákovský a studentský průkaz, průkazku PID a nahlásí trasu (pásma PID) na kterou chce časové předplatné a pro jaký měsíc.

·                          Pokladní po kontrole oprávněnosti bezplatné přepravy v Žákem požadovaných pásmech vystaví měsíční časové předplatné v papírové podobě.

·                          Žák se při nástupu do autobusu na linkách PID prokáže řidiči průkazkou PID s platným časovým kupónem a Středočeským žákovským a studentským průkazem.

·                          Při jízdě vlakem zařazeným do PID se Žák průvodčímu prokáže průkazkou PID s platným časovým kupónem a Středočeským žákovským a studentským průkazem.

·                    

 

Přeprava Žáků zdarma ve Středočeské integrované dopravě

 

·                   V systému Středočeské integrované dopravy (dále jen „SID“) budou Žáci přepravováni zdarma na jednotlivé jízdné i předplatné pouze v zónách po území Středočeského kraje.

·                   Přeprava zdarma bude poskytována na autobusových linkách zařazených do systému Středočeské integrované dopravy. Seznam autobusových linek je zveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje.

 

 

 

Jednotlivé jízdy

 

o                        Odbavení Žáků bude probíhat standardním způsobem jako do 1. září 2009 s jedinou odlišností, že po předložení Středočeského žákovského a studentského průkazu bude zdarma vystavena bezplatná žákovská jízdenka.

o                        Bezplatné žákovské jízdenky jsou však nepřestupní. V každém dopravním prostředku musí být Žák znovu odbaven samostatným jízdním dokladem.

o                        Při každém bezplatném odbavení obdrží žák evidenční jízdenku.

o       Vlastní postup odbavení:

·                            Žák při nástupu do autobusu nahlásí řidiči zastávku na spoji do které jede a předloží Středočeský žákovský a studentský průkaz.

·                            Řidič po kontrole oprávněnosti na bezplatnou přepravu vystaví na odbavovacím zařízení Žákovi bezplatnou žákovskou jízdenku (evidenční jízdenka).

 

Časové předplatné

 

o       Systém Žákovského jízdného zdarma umožňuje pravidelně dojíždějícím Žákům vyžívat časové předplatné, tak jako doposud.

o       Odbavení Žáků bude probíhat standardním způsobem jako do 1. září 2009

o       Předplatný časový kupón v elektronické podobě si budou moci Žáci vyzvednout zdarma u svého vydavatele bezkontaktní čipové karty SID po předložení Středočeského žákovského a studentského průkazu.

o       Jestliže platnost časového kupónu přesáhne do měsíce července nebo srpna, nelze v tomto období čerpat jízdy na časový kupón.

o       Vlastní postup odbavení:

·                            Žák v informační kanceláři vydavatele své čipové karty předloží Středočeský žákovský a studentský průkaz a nahlásí pracovnici trasu (zóny SID), na kterou chce časové předplatné a pro jaké období.

·                            Pracovnice po kontrole oprávněnosti na bezplatnou přepravu nahraje Žákovi na čipovou kartu časový kupón.

·                            Žák při odbavení v autobuse nahlásí řidiči zastávku na spoji do které jede a informaci že má časové předplatné.

·                            Na pokyn řidiče přiloží čipovou kartu k odbavovacímu zařízení a odebere vytisknutou evidenční jízdenku.

 

 

Přeprava Žáků zdarma ve vlacích Českých drah

 

·                   Žákovské jízdné zdarma bude poskytováno v regionální drážní dopravě po území Středočeského kraje včetně úseku přes Hlavní město Prahu a z železniční stanice Vlkaneč ve směru Kolín za předpokladu, že bude na jízdence uvedena nástupní a výstupní zastávka Středočeského kraje .

·                   Nárok na Žákovské jízdné zdarma nelze uplatnit ve vlacích vyšší kvality (např.: Ex,IC,SC,….).

·                   Přeprava zdarma bude poskytována pro jednosměrné i zpáteční jízdy a časové traťové pololetní žákovské jízdenky.

·                   Doplatky jízdného, příplatky, místenky, manipulační přirážky, přirážky k jízdnému a smluvní poplatky se platí v souladu se Smluvními přepravními podmínkami Českých drah pro veřejnou osobní dopravu (dále jen „SPPO“) a tarifem TR 10 v hotovosti a nepodléhají Žákovskému jízdnému zdarma.

 

Jednotlivé a zpáteční jízdy

 

o       Odbavení Žáků bude probíhat standardním způsobem.

o       Nástup do vlaku je možný pouze s platnou žákovskou jízdenkou na úvěr, kterou si Žák vyzvedne zdarma na pokladní přepážce ČD po předložení platného Středočeského žákovského a studentského průkazu. V případě, že nástupní železniční stanice (zastávka) není vybavena pokladní přepážkou, bude Žákovi zdarma vystavena jízdenka na úvěr ve vlaku. Jestliže Žák nastoupí do vlaku v železniční stanici (zastávce), kde je otevřená pokladní přepážka (tzv. „obsazená stanice“), bude mu ve vlaku vystavena zdarma žákovská jízdenka na úvěr a v hotovosti zaplatí manipulační přirážku za porušení přepravních podmínek v souladu s SPPO a tarifem TR 10.

o       Odbavení u pokladní přepážky ČD:

·                            Žák předloží Středočeský žákovský a studentský průkaz a nahlásí pokladní železniční stanici, do které jede a uvede zda chce i zpáteční jízdenku.

·                            Pokladník po kontrole oprávněnosti vystaví Žákovi bezplatnou žákovskou jízdenku (úvěrová jízdenka)

·                            Žák se touto jízdenkou a Středočeským žákovským a studentským průkazem prokáže průvodčímu ve vlaku při kontrole jízdenek.

·                            V případě, že v nástupní stanici (zastávce) není pokladní přepážka ČD, vystaví bezplatnou žákovskou jízdenku na úvěr průvodčí ve vlaku za stejných podmínek jako u pokladní přepážky.

 

Časové pololetní žákovské jízdenky

 

o       Systém Žákovského jízdného zdarma umožňuje pravidelně dojíždějícím Žákům vyžívat časové pololetní žákovské jízdenky.

o       Časové jízdenky se poskytují na každé pololetí školního roku samostatně. Časové předplatní jízdenky mají plovoucí (volitelný) počátek platnosti a mají pevně stanovený konec k 31. lednu nebo k 30. červnu.

o       Časové pololetní žákovské jízdenky lze vystavit pouze jako elektronickou aplikaci na In-kartě/Rail plus. V případě, že žák nevlastní In-kartu a bude chtít využívat časové předplatné, bude mu vystavena In-karta/Rail plus zdarma (jedná se o doprovodnou akci Českých drah).

o       Vlastní postup odbavení:

·                            Žák se dostaví k pokladní přepážce Českých drah a po předložení Středočeského žákovského a studentského průkazu požádá o nahrání časového předplatného na In-kartu/Rail plus na trasu, kterou využívá do školy a zpět.

·                            Pokud In-kartu/Rail plus nevlastní, požádá o její vystavení za podmínek ČD (viz http://www.inkarta.cz/). Do doby výroby hotové plastové In-karty/Rail plus s čipem obdrží cestující předběžnou In-kartu a předběžnou traťovou žákovskou jízdenku na daný úsek, platnou do doby jako předběžná In-karta.

·                            Pokladník po kontrole oprávněnosti bezplatné přepravy v Žákem požadované trase nahraje na In-kartu/Rail plus pololetní traťovou žákovskou jízdenku nebo zadá požadovanou trasu do objednávky In-karty/Rail plus.

·                            Při kontrole jízdních dokladů ve vlaku, předloží Žák průvodčímu IN-kartu/Rail plus a Středočeský žákovský a studentský průkaz.

 

 

Přeprava Žáků zdarma v autobusové dopravě nezařazené do SID a PID

 

·                   Žákovské jízdné zdarma bude poskytováno i na autobusových linkách regionální  dopravy po území Středočeského kraje, které nejsou zařazeny do systému Středočeské integrované dopravy a Pražské integrované dopravy.

·                   Seznam autobusových linek je uveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje.

 

 

Jednotlivé jízdné

 

o       Odbavení Žáků bude probíhat standardním způsobem jako do 1. září 2009

o       Bezplatné žákovské jízdenky jsou nepřestupní a vystavují se při každém nástupu žáka do autobusu.

o       Vlastní postup odbavení:

·                            Žák při nástupu do autobusu nahlásí řidiči zastávku na spoji do které jede a předloží Středočeský žákovský a studentský průkaz.

·                            Řidič po kontrole oprávněnosti na bezplatnou přepravu vystaví na odbavovacím zařízení Žákovi bezplatnou žákovskou jízdenku (evidenční jízdenka).

 

Časové předplatné

 

o       V tomto systému přepravy se neposkytuje.