Hledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
Vítání občánků
Výstraha ČHMÚ - 4.2.2024 - 5.2.2024 - Silný vítr
5
Výstraha ČHMÚ - 4.2.2024 - 5.2.2024 - Silný vítr
6
Výstraha ČHMÚ - od 6.2.2024 - Povodňová bdělost a Silný vítr
7 8
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
9
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
10
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
11
PŘEDNÁŠKA - MÍCHANÉ NÁPOJE A JAK NA NĚ?
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
12
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
13
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
14
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
15
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
16
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
17
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
18
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
19
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
Očekávané komplikace v dopravě dne 19.2.2024
20
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
21
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
22
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
Prodej - chovné kuřice
23
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
24
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
25
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Honza Krupička a jeho cestovatelská přednáška po Rusku a střední Asii
26
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
27
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
28
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
29
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
1
MUDr. Sehnalová - dovolená únor 2024
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - březen 2024
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
2
MASOPUST 2024
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - březen 2024
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Prodej - Nosné kuřice
3
MUDr. Sehnalová - omezený provoz - březen 2024
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > Myslivecké sdružení Kly - Tuhaň > Zápis z výroční schůze Mysliveckého sdružení Kly-Tuhaň

Zápis z výroční schůze Mysliveckého sdružení Kly-Tuhaň 2009

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

konané dne 7. 3. 2009

Program:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Zpráva o činnosti MS za rok 2008
 3. Zpráva revizní komise
 4. Zpráva finančního hospodáře
 5. Plán práce na rok 2009
 6. Provozní řád
 7. Stanovy sdružení
 8. Diskuze
 9. Usnesení

1) Zahájení

Předseda MS J.Andraščík zahájil výroční členskou schůzi a  přivítal hosta – Marcelu Čechovou, starostku obce Tuhaň.

2) Zpráva o činnosti MS

Předseda MS přednesl zprávu o činnosti MS, která je přílohou tohoto zápisu a dále o výsledcích lovu zvěře za uplynulé období. VČS zprávu schválila.

3) Zpráva revizní komise

Předseda revizní komise M. Bím přednesl zprávu revizní komise, která je přílohou tohoto zápisu. VČS zprávu schválila.

4) Zpráva finančního hospodáře za rok 2008.

Finanční hospodář S.Čech nejml. přednesl zprávu o finančním hospodaření v r. 2008. VČS zprávu schválila.

5) Plán práce na rok 2009-2010

VČS schválila plán práce MS na myslivecký rok 2009-2010, předložený předsedou MS. Plán práce je v příloze tohoto zápisu.

6) Provozní řád

VČS jednomyslně schválila provozní řád na rok 2009. Schválený provozní řád je v příloze tohoto zápisu.

7) Stanovy sdružení  

Jednatel sdružení dr. S. Čech ml. seznámil členy MS s navrženými úpravami stanov. VČS nové znění stanov jednomyslně schválila.  Schválené znění Stanov je v příloze tohoto zápisu.

8) Diskuze

 • starostka obce Tuhaň poděkovala MS za aktivní činnost a spolupráci s obcí. Informovala, že v návrhu rozpočtu obce je opět dotace MS. Zároveň obec uvítá pomoc členů MS při realizaci programu „Obnova zeleně“, pokud na něj obec získá dotaci.
 • žádosti o přijetí za člena MS od P. Dymáčka a L. Kettnera. VČS souhlasí se stanovením roční zkušební lhůty pro p. Dymáčka, nesouhlasí s přijetím L. Kettnera
 • VČS bere na vědomí informaci ochránců přírody o ochraně žab podél silnice
 • J. Andraščík informoval, že MS obdrželo sponzorský dar 200 litrů nafty (p. Šícha)
 • J.Andraščík navrhl zakoupit 50 ks kachen – VČS nákup schvaluje.
 • V. Svoboda – společná brigáda se uskuteční 15.3.2009 od 8.00 hod.
 • J. Podlipský přednesl návrh vstupovat do chaty pouze v přezůvkách.
 • M. Bím informoval o zisku z letošního plesu ve výši 21 tis. Kč.
 • hospodář V. Flíček – obhospodaření mysliveckých políček:
 • na Podlesku – zorat a nasít – R. Obrajtr
 • u Eifelky – R. Obrajtr
 • u chaty – nasít řepu – V.Flíček
 • u Bejkovky – zorat – V. Flíček
 • na Královce – zorat, nasít slunečnici – J. Novák
 • u pískovny (pronajato od K. Bubeníčka ve Klích) – zorat – J. Andraščík
 • VČS schvaluje pro tento účel nákup 100kg NPK a 1,5 kg řepy

7) Usnesení

Výroční členská schůze schválila usnesení předložené S. Čechem nejml., které je v příloze tohoto zápisu.

zapsal: RNDr. Svatopluk Čech, jednatel MS

schválil: J. Andraščík, předseda MS
USNESENÍ  VČS  MS  Kly-Tuhaň

konané dne 7. 3. 2009

Výroční členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti MS za dobu od poslední VČS a o výsledcích lovu za uplynulé období přednesenou předsedou MS J.Andraščíkem
 2. Zprávu revizní komise MS přednesenou předsedou RK M. Bímem.
 3. Zprávu finančního hospodáře za hospodářský rok 2008 přednesenou finančním hospodářem S. Čechem ml.
 4. Provozní řád MS na příští období, tj. do příští VČS
 5.  Plán práce MS na období mysliveckého roku 2008-2009
 6.  Upravené znění Stanov MS

Uvedené písemné dokumenty jsou přílohou zápisu o konání výroční členské schůze.

Zapsal: Svatopluk Čech nejml.