Hledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Oznámení MUDr. Sehnalové - omezený provoz
Prodej - Nosné kuřice
Cvičení HZS podniku Spolana s.r.o.
Výstraha před nebezpečím vzniku požárů
30
ČARODĚJNICKÁ STEZKA
ČARODĚJNICKÁ STEZKA - KAPACITA AKCE JE NAPLNĚNA !!!
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Výstraha před nebezpečím vzniku požárů
1
14. ROČNÍK PRVOMÁJOVÉHO PRŮVODU
Výstraha před nebezpečím vzniku požárů
2 3 4
CYKLOVÝLET
5
6 7
KVĚTINÁŘI & ZAHRADNÍCI rodina Malých z Tuhaně a Obříství
8 9 10 11
ŠVANDA CUP 2024
12
13
Informace od společnosti Spolana, s.r.o.
14
ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
Informace od společnosti Spolana, s.r.o.
Oznámení Pošty Kly - 14.5.2024
15
Informace od společnosti Spolana, s.r.o.
16 17 18
Humanitární sbírka - Diakonie
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr elektroodpadu
19
20
Informační zpravodaj PID č. 05/2024
21
Nová terénní pečovatelská služba společnosti Wingmed s.r.o. se sídlem na Mělníku
22
Místní povolenky ke sportovnímu rybolovu pro rok 2024
23
Kominictví - revize kotlů na tuhá paliva
24 25
SOUSEDSKÉ MÁJOVÉ POSEZENÍ
26
27 28
Prodej - Nosné kuřice
29 30
Prodej - chovné kuřice a rozkrmené krůty
Prodej jahod
31 1
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
2
DEN DĚTÍ
Ordinační hodiny pro dětské středisko na Štěpáně v době zástupu
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Tuhaňský občasník > č. 1/2009

Tuhaňský Občasník

č. 1/2009

 

P O Z V Á N K A

 

 

     NA   VEŘEJNÉ   ZASEDÁNÍ   OBECNÍHO

                         ZASTUPITELSTVA,

 

 

které se koná dne  11. března  2009  v pohostinství v Tuhani  od   19,00   hodin.

 

 

 

PROGRAM :    1) Zahájení, jmenování zapisovatele, volba     

                          ověřovatelů zápisu a návrhové komise

                        2) Závěrečný účet obce Tuhaň za rok 2008

3) Rozpočet obce Tuhaň na rok 2009

4) Plán  akcí  pro rok 2009

5) Různé

                        6) Diskuze, usnesení, závěr

 

 

 

Obecní zastupitelstvo  obce T u h a ň

 

Návrh    rozpočtu obce Tuhaň na rok 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy obce Tuhaň

 

 

 

 

Název

rozp. 2008

skutečnost

návrh 2009

 

Daň ze závislé činnosti

770 000,00

        805 186,91   

810000,00

 

Daň z příjmu fyzických osob

116 000,00

        515 918,25   

510000,00

 

Daň z příjmu právnických osob

1 149 000,00

1 263 090,27

1250000,00

 

Daň z nemovitostí

210 000,00

        184 863,28   

190000,00

 

Daň z přidané hodnoty

1 870 000,00

     1 684 320,31   

1700000,00

 

Poplatky ze psů

12 000,00

          14 347,50   

14500,00

 

Dotace ze státního rozpočtu

2 037 800,00

     2 267 437,00   

40600,00

 

Dotace z kraje

0,00

        522 503,00   

0,00

 

Daň z příjmů PO za obec

100 000,00

          49 680,00   

50000,00

 

Poplatek za svoz TKO

275 000,00

        280 044,00   

280000,00

 

Pronájem nemovitostí

75 000,00

          75 020,00   

75000,00

 

Pronájem - byty

170 000,00

        162 000,00   

165000,00

 

poskyt. Služeb - restaur., obch.

60 000,00

          89 581,00   

0,00

 

Úroky

30 000,00

          52 602,69   

45000,00

 

dary Spolana, HVM, den dětí apod.

50 000,00

          53 800,00   

0,00

 

Správní poplatky

70 000,00

          63 000,00   

50000,00

 

Vrácené půjčky od obyvatelstva

340 000,00

        299 574,23   

150000,00

 

MŠ - přefakturace nákladů

35 000,00

          44 941,04   

0,00

 

Příjmy z prodeje

150 000,00

        171 000,00   

33000,00

 

Poplatky z místní knihovny

3 000,00

            2 100,00   

2000,00

 

Popl.za výherní hrací přístroje

20 000,00

          62 787,00   

50000,00

 

Ost.příjmy- EKOKOM,VO,správa

8 000,00

          13 029,50   

13000,00

 

Příjmy bytov.hospod.

65 000,00

          79 287,50   

0,00

 

Stočné

650 000,00

        770 580,10   

650000,00

 

Odvod z výtěžku z provoz.loterií

0,00

            8 562,50   

25000,00

 

CELKEM 

8 265 800,00

9 535 256,08

6103100,00

 

Financování

926 000,00

497 785,76

0,00

 

CELKEM   PŘÍJMY

9 191 800,00

10 033 041,84

6103100,00

 

 

 

 

 

 

Výdaje obce Tuhaň

 

 

 

 

Název

rozp. 2008

skutečnost

návrh 2009

 

Komunikace

3 115 000,00

     3 468 347,70   

45 000,00

 

Bytové hospodářství

75 000,00

          91 230,20   

30 000,00

 

Mateřská škola

523 500,00

        514 228,20   

220 000,00

 

Příspěvek na provoz ZŠ

450 000,00

        150 945,08   

500 000,00

 

územní plán obce

400 000,00

          47 800,00   

75 000,00

 

Místní lidová knihovna

30 000,00

          32 473,50   

38 500,00

 

Sbor pro občanské záležitosti

28 300,00

          40 159,00   

35 000,00

 

Příspěvek tělovýchov.zařízením

25 000,00

          16 029,00   

25 000,00

 

Veřejné osvětlení

120 000,00

        278 353,45   

170 000,00

 

Propagace obce

0,00

                       -     

24 000,00

 

Provoz ČOV + kanalizace

619 000,00

        889 282,40   

800 000,00

 

Příspěvek Myslivecké sdružení

25 000,00

          25 000,00   

25 000,00

 

Sbor dobrovolných hasičů

160 500,00

        108 698,50   

103 000,00

 

Veřejná zeleň

50 000,00

          49 922,00   

50 000,00

 

Volný č.dětí+ soc.péče star.obč.

45 000,00

        386 168,50   

50 000,00

 

Komunální služby

70 000,00

        137 270,91   

62 500,00

 

Splátka úvěru na kanalizaci

1 350 000,00

     1 065 818,79   

1 350 000,00

 

platba daně z příjmů PO za obec

100 000,00

          49 680,00   

50 000,00

 

Volby do zastup.územ.samospr.

0,00

          13 637,00   

0,00

 

Správa obce

1 548 500,00

     2 163 364,40   

1 633 100,00

 

Svoz TKO

320 000,00

        318 625,00   

346 000,00

 

Provoz separovaného dvora

137 000,00

        170 041,00   

171 000,00

 

Úroky

0,00

            3 977,21   

0,00

 

Výstavba inžen.sítí

0,00

          11 990,00   

0,00

 

Místní rozhlas

0,00

                       -     

0,00

 

Rezerva na investiční výdaje

0,00

                       -     

300 000,00

 

CELKEM   VÝDAJE

9 191 800,00

10 033 041,84

6 103 100,00

 

 

Statistika – pohyb  obyvatel  v obci  Tuhaň  v roce   2008

 

            Počet obyvatel k 31.12.2008 byl:

591 obyvatel s platným trvalým pobytem

3 obyvatelé s dlouhodobým pobytem vízového cizince

3 obyvatelé s přechodným pobytem občana z EU.

 

Během roku 2008 došlo k těmto změnám  ve stavu obyvatel:

narození :                    7                      sňatky:                                    5

            úmrtí :                         7                      rozvody:                      3

            přistěhování :             34

            odstěhování :              16

 

 

Struktura obyvatel v obci Tuhaň k 31.12.2008 z několika hledisek :

1) věková struktura

 

 

 

kategorie  DOSPĚLÍ

 

kategorie   DĚTI

 

Část obce

       Muži

        Ženy

      Chlapci

       Dívky

    CELKEM

 

 

počet

Věk

počet

věk

počet

věk

počet

věk

počet

věk

 

Červená Píska

64

44,53

58

46,41

11

7,64

5

9,8

138

41,12

 

Tuhaň

149

42,91

160

44,06

44

7,3

38

6,58

391

35,84

 

Větrušice

26

41,15

30

48,83

6

6,83

6

6,00

68

38,41

 

C E L K E M

239

42,86

248

46,43

61

7,26

49

7,46

597

38,46

 

 

 

2) věkové složení

 

do 6

    7-18

  19-30

   31-40

  41-50

   51-60

  61-70

  71-80

   81-90

Celkem

MUŽI

21

50

45

66

37

36

23

15

6

299

ŽENY

23

37

50

57

34

36

32

23

6

298

CELKEM

44

87

95

123

71

72

55

38

12

597

 

 

Životní jubilea občanů obce TUHAŇ v roce 2009

 

Významného životního jubilea se v roce 2009 dožívají tito občané z naší obce:

Václava Kohoutová                                        Marcela Puršová

Františka Kraková                                          Vladimír Štverák

Pavlína Čermáková                                        Jaroslava Chvojková

Danuše Kaiserová                                          Marie Kopelentová

František Kohout                                            Marie Stránská

Lenka Kocanová                                             Jaroslava Hejtyková

Pavel Kocan                                                   Milena Nepomucká

Zdeněk Kaiser                                                Božena Jarošová

Bohumila Hejlová                                          Josef Moc

Marie Žežulková                                            Jitka Štveráková

Marie Řeháková                                            Vlasta Slezáková

Miloslava Urbánková                                     Vilém Nový

Milan Štverák                                                 Marie Čechová

Olga Derflová                                                Marie Cibulková

Rostislav Obrajtr                                           Bohumil Toman

                                                                      

Všem jubilantům přeje obecní zastupitelstvo hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

 

 

INFORMACE   PRO   OBČANY

 

1)  Platby poplatků v roce 2009

 

Poplatky za svoz TKO na 1.pololetí roku 2009 byly splatné ke dni 31.1.2009 ve výši 250,-- Kč na každého občana s přihlášením k  trvalému pobytu v naší obci. V případě platby tohoto poplatku na celý rok je jeho výše stanovena na 500,-- Kč na každého občana s trvalým pobytem a 500,-- Kč na nemovitost, kde není přihlášen žádný občan k pobytu. Splatnost poplatku za 2.pololetí roku 2009 je stanovena ke dni 31.7.2009.

Poplatek za používání splaškové kanalizace – stočné – za 1.pololetí roku 2009 je splatný ke dni 28.2.2009 a to ve výši 350,-- Kč za každého občana, který se v dané nemovitosti zdržuje bez ohledu na to, zda má v této nemovitosti hlášen trvalý pobyt nebo ne. Poplatky za 2.pololetí roku 2009 obecní úřad prozatím nevybírá. Záměrem obecního zastupitelstva je předat provozování kanalizace odborné firmě a to včetně vybírání úhrady za tuto poskytovanou službu.

Poplatek ze psa je splatný ke dni 31.3.2009 a to ve výši 90,-- Kč za každého chovaného psa.

Poplatky za používání místní knihovny jsou stanoveny ve výši 50,-- Kč za rok pro děti a 100,-- Kč za rok pro každého dospělého se splatností do 31.3.2009.

 

Vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili poplatky, jejichž splatnost již uplynula, aby svou povinnost splnili v co nejkratší době. Zároveň žádáme občany, aby na popelových nádobách měli nalepeny jen ty známky, které jsou platné pro dané období, tzn. pro 1. pololetí roku 2009 – červená známka.  Všechny ostatní známky odstraňte !!

 

 

2)  Zápis do Mateřské školy Tuhaň

 

Zápis do Mateřské školy Tuhaň pro školní rok 2009/2010 se koná ve dnech 16. – 17. března 2009 od 10,00 hod. do 11,30 hod. K zápisu přinese zákonný zástupce dítěte:

·        občanský průkaz

·        rodný list dítěte

·        očkovací průkaz dítěte

·        průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

V případě potřeby lze domluvit s ředitelkou MŠ Tuhaň p. Olgou Götzovou ( tel.č. 315687734 ) i jiný termín.

 

 

3)  Smlouvy na odběr závlahové vody

 

Smlouvy na odběr závlahové vody na rok 2009 budou v naší obci uzavírány v pondělí  16.3.2009 od 14,00 do 15,00 hodin na Obecním úřadě Tuhaň.

 

 

4)  Parkování v obci

 

Opětovně upozorňujeme občany, že v obci Tuhaň jsou z rozhodnutí Dopravního inspektorátu Policie ČR Mělník stanoveny dopravním značením obytné zóny, v kterých je zakázáno mimo jiné parkovat na komunikaci. Protože stále řešíme připomínky některých občanů k nedodržování tohoto nařízení, což má za následek zhoršenou průjezdnost komunikací a omezuje najíždění vozidel do nemovitostí, bude dodržování dopravního značení v obci kontrolováno jak obvodním oddělením Policie Neratovice tak i přímo Dopravním inspektorátem.

Dodržujte stanovené nařízení a vyhnete se dalším problémům.

 

 

5)  Dopravní obslužnost

 

Během každého roku řešíme spolu se Středočeským krajským úřadem a ostatními obcemi dopravní obslužnost. V případě, že máte nějaké připomínky k autobusové dopravě, předejte je prosím v písemné formě na Obecní úřad Tuhaň. Z Vašich připomínek vzejdou požadavky Obce Tuhaň pro další jednání.

 

 

6)  Adopce na dálku

 

Předkládáme Všem občanům další dopis od Avinashe Kumara – indického hocha, kterého adoptovala Obec Tuhaň

 

Moji milí milující rodiče,

vřelé pozdravy od milujícího adoptovaného syna Avinashe Kumara.

Jak se máte? Jste zdraví? Jak se mají členové rodiny? Doufám, že Vy a celá rodiny se máte dobře. Díky Boží milosti se nám daří dobře.

Nejdříve bych Vám chtěl popřát šťastné Vánoce a Nový rok 2009. Modlím se k Bohu, aby dal štěstí, radost a splnil Vaše sny a přání.

Učím se 6 rokem na Nava Boythi school. Bratři mi poskytují vše potřebné ke studiu jako studijní materiály, večerní doučování, léky, školní čapku atd. Každý den ve vesnici organizují doučování, které pravidelně využívám. Je to užitečné pro má další studia. I ostatní děti z vesnice využívají tohoto programu. Měli jsme nádherné prázdniny DASARA (8.-12.10.). Oslavovali jsme svátek Deepavali. Během něj zdobíme dům světly, kdo má vozidlo, zdobí i jej. Šli jsme do chrámu a modlili se. Svátek, který je jedním z nejdůležitějších v naší zemi, jsme si opravdu užili. V Mysore je tato oslava prováděna s velkou pompou – je to světově známý program. Také slavíme jiné svátky jako GANESHA, CHATHURTHI, UGADI, SAKARATHRI atd. Napište, prosím, něco o svátcích ve Vaší zemi. Nyní máme zimu v Bandalore. Zanedlouho farmáři začnou sklízet úrodu a uchovávat ji. Jaké je počasí u Vás?

V naší zemi čelíme mnoha sociálním problémům, jako je chudoba, nezaměstnanost, dětská práce, dětská manželství atd.  Chtěl bych se dozvědět, jakým sociálním problémům čelí Vaše země. Informujte mě, prosím, v příštím dopise.

Zítra mě bratři berou na cestu. Díky Vám se jí mohu zúčastnit. V následujícím dopise se zmíním o mých zkušenostech. Měli jme setkání a rozhodli jsme se slavit vánoce 22.12. v Anaghata campus. Připravujeme koledy a kulturní program.

Ještě jednou přeji veselé Vánoce a šťastný Nový rok. Ať Vám tyto Vánoce přinesou úspěch, štěstí a zdraví. Všechny Vaše sny ať se splní. Modlím se za Vás, vy se za mě také modlete, očekávám Váš dopis.

 

S poděkováním Váš milující adoptovaný syn  Avinash Kumar